Opleiding therapeut, therapeuten opleiding

Deze opleiding tot therapeut is voor therapeuten die het vak colonhydrotherapie eigen willen maken. Zowel nieuwe therapeuten als reeds praktiserende therapeuten kunnen aan deze opleiding deelnemen. Door deel te nemen aan deze therapeuten opleiding krijg je een door de Nederlandse beroepsverenigingen erkend diploma om als colonhydrotherapeut een praktijk op te starten

Met dit diploma kan jij je aansluiten bij de BATC. De BATC is een van de grootste beroepsverenigingen waardoor de behandelingen zeker voor een groot percentage van de zorgverzekeraars vergoed wordt. Bij slagen kun je ook direct aansluiten bij de BCHT (Beroepsgroep voor Colonhydrotherapie)

In deze therapeuten opleiding moet je 30 behandeling in een reeds bestaande praktijk gaan draaien. Tijdens het volgen in de opleiding tot therapeut volg je de praktijkstage en kom je nog een keer terug om een praktijkexamen af te leggen waarin we met name kijken naar de therapeutische houding, je handelingen en je gespreksvaardigheden die je ontwikkeld hebt in de opleiding therapeut. In de therapeuten opleiding word je theoretische kennis aan de hand van een theoretisch examen getoetst. In de opleiding therapeut

zit natuurlijk de colonhydrotherapie met de personalised flow techniek, de emotional release methode en de microbiologie.

Meer weten over deze therapeuten opleiding! Neem vrijblijvend contact met ons op via kitty@coventina.nl.