Wie is Coventina

Doelstelling

De doelstelling van Coventina is om door heel Nederland volwaardige therapeuten op te leiden die meer kunnen dan alleen het geven van een colonhydrotherapiebehandeling. Door de unieke toepassing van de personalised flow techniek gecombineerd met de emotional release methode en het aanbieden van de microbiologie zijn therapeuten in staat om een volledig therapieplan op te stellen die bijdraagt aan de fysieke en psychische gezondheid van de mens.

Therapeuten in zijn eigen unieke handelen opleiden in de colonhydrotherapie op HBO-nivo die de mens in zijn geheel waarneemt en analyseert en zo een kwalitatief hoogwaardige behandeling kan geven en een bijdrage kan leveren aan de gezondheid van elke cliënt.

Missie

De missie van Coventina is dat het beroep colonhydrotherapie erkend wordt in onze maatschappij als een behandeling die wij op frequente basis ondergaan en daardoor in ons (reguliere) onderwijsprogramma wordt opgenomen.

Visie
De oudste tandartsenvereniging is opgericht in 1901. Rond eind 19de eeuw, begin 20ste eeuw werd duidelijk dat door het saneren van ons gebit, extractie voorkomen kon worden. Nu begin 21ste eeuw zien we het beroep tandarts in ons reguliere onderwijsmodel met aanverwante beroepen zoals mondhygiëniste en preventieve tandheelkundigen.

De visie van Coventina is dat het vak Colonhydrotherapie net zo’n belangrijke plaats gaat innemen in onze maatschappij als dat van de tandartsen. Door onze darmen te saneren kunnen vele lichamelijke en psychische klachten en ziektes voorkomen en verholpen worden.

De holistische benadering waarin lichaam, geest en ziel aandacht krijgen in de (complementaire) gezondheidszorg wordt al door veel artsen en natuurgeneeskundigen toegepast. Dit zal de komende jaren sterk toenemen. Coventina voorziet dat de Colonhydrotherapie met de Emotional Release Methode, die zij zelf ontwikkelt heeft, de schakel is naar een verbeterd algeheel welbevinden in de gehele maatschappij. Door cliënten te onderstenen in hun eigen (voedings)patronen en inzichten te geven in hun eigen handelen en denken, worden ze bewust wat zij zelf kunnen bijdragen aan hun eigen gezondheid en van die van hun omgeving. Dat werkt als een olievlek.