Bijscholingsdagen

In samenwerking met derden organiseert Coventina jaarlijks de volgende bijscholingen

  • Massage van de buik vanuit de westerse en ayurvedische visie

Vanaf vrijdag 13 november starten we weer de nieuwe cursus buikmassage. De mate van spanning van de buik heeft grote invloed op onze hele gezondheid en welzijn; fysiek, emotioneel en geestelijk. De buik is de plek waar voeding en emoties worden verwerkt. Ontspanning in de buik geeft een verdieping van de ademhaling en een verbetering van de spijsvertering. We ontlasten hiermee het afweersusteem en verbeteren de werking van het spijsverterings-systeem en ontspannen omliggend spierweefsel, waardoor we ons fusiek, mentaal en emotioneel beter in balans voelen.
In deze vierdaagse module behandelen we drie invalshoeken die invloed hebben op een beter functioneren van de buik: massage, voeding en emotie, ademhaling. De nadruk zal liggen op de massage. Theorie en praktijk zullen goed samengaan zodat je deze massage na afloop op professionele wijze kunt toepassen in je colonhydrobehandeling. De nadruk zal liggen op de massage. Er is zowel aandacht voor het geven als ook voor het ontvangen van de massage, zodat je zelf kan ervaren wat het ontvangen van deze massage met je kan doen.

Je leert te werken met verschillende massagetechnieken uit de Polariteitsmassage. Het leren voelen van diepte lagen en granzen in de buik en het respectvol hiermee contact leren maken is een belangrijk onderdeel van deze cursus. Ook leer je te werken vanuit het polariteitsprincipe. Dat wil zeggen het principe waarin onbewust spanning geprobeerd wordt te vermijden.
Na het volgen van alle lessen ontvang je een certificaat. Daarnaast is het mogelijk de module af te sluiten met het behalen van een diploma. 

Data van de cursus:
Prijs:
Locatie:
Nieuwe langendijk 3
2611 VG  Delft
Trainers:
Marijn van der Vegt
Kees Massar
Informatie en/of aanmelden
Voor informatie bel je met 06-52063642
Voor aanmelden klik je hier

  • Praktijkgerichte ERM bijscholingsdag

De Emotional Release Methode is een methode die ontwikkelt is door Kitty Wolf. Zij heeft tijdens het geven van de colonhydrobehandelingen al snel ontdekt dat er een link bestond tussen de emoties en het functioneren van de darmen. Na 8 jaar behandelen en onderzoeken heeft zij een poster ontwikkeld 'Emoties gekoppeld aan de darm reflectiepunten'. 
Tijdens de praktijkgerichte ERM bijscholingsdag leer je werken met de methode. Er wordt een behandelkamer ingericht in de opleidingslocatie en per dag is er ruimte voor 6 deelnemers die elk ook een behandeling ondergaan. Je leert de theorie ook direct toe te passen zodat je dit kunt integreren in je eigen behandelingen. Therapeuten die door Coventina zijn opgeleid kunnen deze dag ook herhalen om op te frissen en nieuwe inzichten te vergaren.
Datum van de bijscholing:
Prijs:
Locatie:
Zonnevlecht Academie
Lange Amerikaweg 63
Apeldoorn
Trainster:
Kitty Wolf
Informatie en/of aanmelden:
Voor informatie bel je met 06-52063642
Voor aanmelden klik je hier

  • Theoretische PFT bijscholingsdag

Met de Personalised Flow Techniek kun je tijdens de colonhydrotherapie alle cliënten behandelen met alle technieken die er zijn. Ieder mens is uniek en dus ook iedere cliënt. Het is belangrijk dat je weet op welke manier je de cliënt kunt vullen. Ofwel met een langzaam vulritme waarbij je tijdens het vullen steeds even wacht voor je verder vult. Ofwel met een bepaalde lage druk blijven vullen tot de cliënt zelf aandrang vult en alles wat daar tussen valt. Belangrijk is dat je leert letten op de lichaamstaal van de cliënt want de ogen geven meestal al aan wanneer er aandrang is. Sommige cliënten zijn enorm gevoelig en moeten heel langzaam benaderd worden en sommige cliënten zijn zo ver weg van het ontvangen van het signaal van de darmen dat die meer stimulans nodig hebben alvorens ze kunnen lozen.
Tevens wordt er tijdens deze dag dieper ingegaan op de lozingen, wat kun je allemaal tegen komen. Van galstenen tot champignons en van zaadjes tot vetbolletjes, van bladgroen tot dikke kluwen teerachtig slijm. Parasieten zijn natuurlijk met het blote oog lastig waar te nemen, maar de inhoud van de lozing kan wel wijzen op een parasitaire belasting.
Dit alles leer je tijdens de bijscholingsdag Personalised Flow Techniek. 
Datum van de bijscholing:
Prijs:
Locatie:
Zonnevlecht Academie
Lange Amerikaweg 63
Apeldoorn
Trainster:
Kitty Wolf
Informatie en/of aanmelden:
Voor informatie bel je met 06-52063642
Voor aanmelden klik je hier

 

  • Bijscholingsseminars over diverse onderwerpen met sprekers door heel Nederland worden per mail naar u verzonden.